FK Mladá Boleslav
FK Mladá Boleslav

Mládež | Zprávy

Aktuální opatření FK Mladá Boleslav

11. 11. 2021 |  

Prioritou pro náš klub, je dodržet všechna Hygienicko-protiepidemická opatření, která nám stanovují následující povinnosti vycházející z aktuálně platných mimořádných opatření MZČR, nově vydaná pravidla FAČR a LFA s ohledem na preventivní opatřeni z důvodu ochrany všech mužstev FK Mladá Boleslav. A také PROTOKOL OPATŘENÍ - MANUÁL COVID - 19 PŘÍLOHA Č. 1 ROZPISU CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2021/22, který se týká LFA a našeho A mužstva.


Týká se všech mužstev mládeže od B mužů níže, a jsou platná jak pro domácí utkání, tak pro venkovní utkání s účinností od 11.11.2021.

Městský stadion:

• Všichni hráči mládeže včetně realizačních týmu, kteří se budou pohybovat v prostorách správní budovy na Městském stadionu budou nosit roušky
• Vstup všech hráčů do posilovny pokračuje v zavedeném režimu, kdy kontrolu nad hráči má hlavní trenér každé kategorie
• Vstup do posilovny je povolen od 15.00 do 19.00 hodin po dezinfekci prostoru po tréninku A mužů a poté znovu dezinfekci prostorů po tréninku mládeže
• Vstup do Správní budovy povolen pro všechny trenéry mládeže včetně realizačních týmů a hráčů od 15.00 hodin, tak aby nedocházelo ani v nejmenším ke kontaktu s někým z A mužů ať trenérů, realizačního týmu nebo hráčů
• V případě že budou A muži trénovat v odpoledních hodinách, vstup do budovy je 2 hodiny před jejich tréninkem a po jejich tréninku zakázán všem, a tréninková jednotka se uskuteční na UMT MST s kabinami na Akademii
• Všichni hráči mládeže, kteří budou hrát na Městském stadionu přátelská nebo další utkání se budou muset povinně testovat, potvrzení o testování bude mít u sebe hlavní trenér / vedoucí mužstva/ asistent, každé kategorie s vyplněným formulářem, Protokol o bezinfekčnosti pro mužstvo viz. Příloha, platí i pro soupeře
• V případě, že soupeř není schopen nebo ochoten tento Protokol o bezinfekčnosti dovést podepsaný zástupcem jejich mužstva (vedoucí mužstva), utkání se neuskuteční
• Dle aktualizovaného stanoviska k utkáním ŘKČ, upozorňuji, že ze všech domácích utkání je zapotřebí dělat Zápis o utkání viz. příloha a ten mi po odehraném zápase odevzdat tak abych jej mohl zaslat naskenovaný na svaz.
• Nahlášené přátelské zápasy svaz prostřednictvím STK potvrzuje a schvaluje
• Testovat se musí všichni trenéři, realizační tým, hráči. Pokud nebude někdo otestován nemůže se zúčastnit tréninkového ani zápasového procesu, když se zde doporučuje ze strany zástupců klubu, tedy trenérů pozitivní motivace pro očkování a doporučení s absolutním respektem pro svobodné rozhodnutí každého jedince. Pokud některý z hráčů nebude moci z uvedených důvodů trénovat, pak mu bude poskytnut ze strany trenéra individuální plán tréninku.
• Testování bude probíhat tak aby testy byli platné v dobu konání utkání, dle uvedeného
• Platné testy jsou viz. níže

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV[1]2 s negativním výsledkem; pro osoby přímo se účastnící sportovní přípravy a sportovních utkání platí,
b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník

9.ZŠ UMT - Akademie:

• Všichni hráči mládeže, kteří budou hrát na 9.ZŠ UMT nebo Akademii přátelská nebo další utkání se budou muset povinně testovat, potvrzení o testování bude mít u sebe hlavní trenér / vedoucí mužstva/asistent, každé kategorie s vyplněným formulářem, Protokol o bezinfekčnosti pro mužstvo viz. Příloha, platí i pro soupeře
• V případě, že soupeř není schopen nebo ochoten tento Protokol o bezinfekčnosti dovést podepsaný zástupcem jejich mužstva (vedoucí mužstva), utkání se neuskuteční
• Dle aktualizovaného stanoviska k utkáním ŘKČ, upozorňujeme, že ze všech domácích utkání je zapotřebí dělat Zápis o utkání viz. příloha a ten mi po odehraném zápase odevzdat tak abych jej mohl zaslat naskenovaný na svaz.
• Nahlášené přátelské zápasy svaz potvrzuje a schvaluje
• Testovat se musí všichni trenéři, realizační tým, hráči. Pokud nebude někdo otestován nemůže se zúčastnit tréninkového ani zápasového procesu, když se zde doporučuje ze strany zástupců klubu, tedy trenérů pozitivní motivace pro očkování a doporučení s absolutním respektem pro svobodné rozhodnutí každého jedince. Pokud některý z hráčů nebude moci z uvedených důvodů trénovat, pak mu bude poskytnut ze strany trenéra individuální plán tréninku.
• Testování bude probíhat tak aby testy byli platné v dobu konání utkání, dle uvedeného
• Platné testy jsou viz. níže

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV[1]2 s negativním výsledkem; pro osoby přímo se účastnící sportovní přípravy a sportovních utkání platí,
b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník


Klubu bude zajišťovat organizaci formou pořadatelské služby při utkáních mládeže, tak že jak Městský stadion i hřiště na 9.ZŠ - UMT Akademie budou uzavřené a v době utkání budou pořadatelé klubu kontrolovat všechna pravidla pro vstup diváků, viz. níže.


Aktuální podmínky pro účast diváků:

• osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV[1]2 s negativním výsledkem; pro osoby přímo se účastnící sportovní přípravy a sportovních utkání platí, že pro účely těchto aktivit je platnost RT-PCR testu 7 dní, nebo
• osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník; pro osoby přímo se účastnící sportovní přípravy a sportovních utkání platí, že pro účely těchto aktivit je platnost rychlého antigenního testu (RAT) 7 dní, nebo
• osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží jej národním certifikáte o provedeném očkování, nebo
• osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
• osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování (použití laickou osobou), s negativním výsledkem.

Tato opatření byla schválena Výkonným výborem FAČR dne 28. 10. 2021 a jsou účinná ode dne 1.11.2021

Ppřipomínáme pravidla uvnitř budov jak na Městském stadionu, tak Akademii a 9.ZŠ kabiny:

• nadále platí základy prevence proti šíření Covid
• při příchodu/odchodu si dezinfikovat ruce na MST nově stojany na Akademii a 9.ZŠ doplnit dávkovače dezinfekcí
• základní osobní hygiena v případě použití sprch (vlastní ručník, vlastní obuv do sprch, vlastní lahve na pití)
• nepůjčovat si osobní věci (trička, tepláky, mikiny, atd.) na tréninky
• pravidelné větrání v kabině

Informace platných nařízení ohledně testování plus otázky a odpovědi:

Antigenní testování
Testy jsou poskytovány zdarma osobám mladším 18 let, očkovaným alespoň jednou dávkou vakcíny a těm, kteří nemohou být očkovaní ze zdravotních důvodů. Tyto osoby se mohou zdarma nechat testovat antigenním testem jednou za sedm dní, PCR testem dvakrát do měsíce.
Hrazené zůstávají také testy, které indikuje lékař nebo hygienická stanice.

Testování RT-PCR
Testy jsou poskytovány zdarma osobám mladším 18 let, očkovaným alespoň jednou dávkou vakcíny a těm, kteří nemohou být očkovaní ze zdravotních důvodů. Tyto osoby se mohou zdarma nechat testovat antigenním testem jednou za sedm dní, PCR testem dvakrát do měsíce.
Hrazené zůstávají také testy, které indikuje lékař nebo hygienická stanice.

Testování

Kdo má nárok na hrazený antigenní či PCR test?
Testy jsou od 1. listopadu hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze osobám mladším 18 let, lidem očkovaným alespoň jednou dávkou vakcíny a těm, kteří nemohou být očkovaní ze zdravotních důvodů. Hrazené samozřejmě zůstávají také testy, které indikuje lékař nebo hygienická stanice.
Jak často mohu na hrazený test?
Od 1. listopadu jsou testy hrazené pouze vybraným skupinám osob. Nárok je následující:
Jako první den se u antigenních testů bere den odběru, další možnost hrazeného testování vzniká osmý den. Nárok na test se odpočítává od posledního testu - v případě, že jsem byl/a testovaný/á antigenním testem 31. května, další nárok mi vzniká osmý den, v tomto případě 7. června.
U PCR testů nezáleží na tom, kdy budou provedené, musí se dodržet počet dvou testů v kalendářním měsíci. Jediné omezení je, že výkon PCR testu lze na jedno rodné číslo vykázat jednou denně.
Musím si vybrat, zda se v daném měsíci nechám otestovat buď PCR testem, nebo antigenním testem?
Nemusíte, osoby mohou v jednom kalendářním měsíci využít obou druhů testování zároveň. Mají tedy nárok na šest, respektive sedm testů měsíčně.
Jak dlouho mi platí tyto testy, pokud chci například ke kadeřnici, do bazénu, do restaurace?
Platnost negativního výsledku PCR testu v rámci systému O-T-N (prokazuje se potvrzením o očkování, podstoupení testu nebo prodělání nemoci) je 72 hodin od provedení samotného testu. Platnost negativního výsledku antigenního testu v rámci systému O-T-N je 24 hodin.
Od 1. listopadu 2021 se zkracuje platnost testů. Jak se tedy počítá platnost testu, který jsem si nechal/a udělat 31. října?
V případě PCR testu se 31. října prokazujete výsledkem testu, který není starší než 7 dní. U antigenního testu pak negativní výsledek nesmí být starší než 72 hodin od odběru.
1. listopadu se prokazujete negativním výsledkem testu, od jehož odběru neuběhlo více než 72 hodin u PCR testu a ne více než 24 hodin u antigenního testu.
Jsem naočkovaný/á, mohu se také nechat testovat?
Na hrazený test má nárok i očkovaná osoba.
Prodělal/a jsem onemocnění covid-19 a ještě neuplynulo 180 dní. Mohu se také nechat testovat?
Ne, na hrazený test nemá nárok osoba, která prodělala onemocnění covid-19 a od pozitivního testu ještě neuběhlo více než 180 dní.

Děkujeme všem, že právě s ohledem na současnou situaci všichni respektujeme tyto nařízení a společně tuto nelehkou dobu dokážeme zvládnout.

 


FB

Sdílet na facebooku

Mládež

Aktuální novinky
šipka

Boleslavský kapitán Marek Matějovský osobností FORTUNA:LIGY 2021-22  |  17. 05. 2022

V anketě Ligové fotbalové asociace trenéři a kapitáni ligových týmů a zástupci médií zv ...

šipka

Matějovský pokračuje, prodloužil smlouvu o další rok  |  20. 05. 2022

Kapitán a dirigent prvoligového fotbalového orchestru FK Mladá Boleslav Marek Matějovsk ...

šipka

Mladá Boleslav završila osmnáct let v nejvyšší české lize  |  17. 05. 2022

Pro FK Mladá Boleslav je sedmé místo, po základním třicetizápasovém programu právě skon ...

šipka

Oba týmy usilovaly o sedmé místo, Boleslav je spokojenější  |  14. 05. 2022

Konkurenční trenéři, boleslavský Hoftych i olomoucký Jílek, shodně tvrdili, že usadit s ...


Video
šipka

FORTUNA:LIGA
PMužstvoZVRPSB
1. SK Slavia Praha 30 23 4 3 71:19 73
2. FC Viktoria Plzeň 30 22 6 2 53:19 72
3. AC Sparta Praha 30 20 6 4 65:32 66
4. 1. FC Slovácko 30 18 5 7 50:30 59
5. FC Baník Ostrava 30 14 9 7 54:39 51
6. FC Hradec Králové 30 9 13 8 38:40 40
7. FK Mladá Boleslav 30 11 5 14 45:48 38
8. SK Sigma Olomouc 30 9 10 11 39:37 37
9. FC Slovan Liberec 30 10 7 13 29:38 37
10. SK České Budějovice 30 9 9 12 40:46 36
11. FC Fastav Zlín 30 8 6 16 36:53 30
12. FK Teplice 30 8 3 19 29:49 27
13. Bohemians Praha 1905 30 6 8 16 34:56 26
14. FK Jablonec 30 4 14 12 22:45 26
15. FK Pardubice 30 5 9 16 35:67 24
16. MFK Karviná 30 3 8 19 30:52 17
Facebook FK Mladá Boleslav
Twitter FK Mladá Boleslav
Instagram FK Mladá Boleslav
Youtube FK Mladá Boleslav

Generální partner

Škoda auto

Hlavní partneři

ŠKO ENERGO Město Mladá Boleslav KOVO ADIDAS LION SPORT Kumho Tyre

Reklamní partneři

Compag Rohozec PDMONT KOVOMB Mil & Pat VAK Tenet Josyma Zliner Ticketlive XPS network

Barteroví partneři

Jaznak

Sportovní centrum mládeže

Středočeský kraj

Mediální partneři

Česká Televize Evropa 2 Radio Signál Kiss Boleslavký deník Hattrick Rádio MB Rádio Impuls Mladá Boleslav

Oficiální dopravce fotbalistů FK Mladá Boleslav

Ariva partner